Przedsmaczek naszej imponującej galerii

028.jpg 041.jpg 049.jpg 029.jpg dz kobiet.jpg 045.jpg 068.jpg 026.jpg 037.jpg 030.jpg
baner5.gif

Misja i wizja przedszkola

 

MISJA i WIZJA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy

ul. Kamionka 16

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu,

o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

ROBERT FLUGHUM

 

MISJA

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności.

Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania w przedszkolu oraz własne programy autorskie z zakresu ekologii, globalnego czytania i kształtowania inteligencji emocjonalnej dziecka

WIZJA

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

*Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

* Funkcjonalnie i estetycznie urządzony przedszkolny plac zabaw dla dzieci stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.

* Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

* Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

* Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.